Ygs de Salon Başkanları Neler Yapacak

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin katılacağı ygs sınavında kuşkusuz sınav kurallarının doğru işletilmesi çok önemli. Bu konuda en önemli görevler salon başkanlarına ait. Sınav sırasında ve sınav günü salon başkanları neler yapacak. İşte dikkat edilmesi gereken hususlar ; sizler için derkedik

23 Mart 2013 Cumartesi 20:55
Bu haber 37654 kez okundu
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler
Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğunuz binada bulununuz. Bina Sınav Sorumlusundan görev yapacağınız salonu öğreniniz, salonunuza ait Aday Kontrol Listesini alınız.
Adayların Salona Alınması
Bir salonda sınavın zamanında başlatılabilmesi, sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesi ve sahteciliklerin önlenebilmesi, her şeyden önce, adayların salona alınmaları ve yerleştirilmeleri ile kimlik denetimleri sırasında gösterilecek titizliğe bağlıdır.
 1) Adaylar binaya alınmaya başlamadan önce görev yapacağınız salona geliniz, gözetmenlerinizle birlikte sınav salonunu gözden geçiriniz.

2) Sizden önce salona girmiş adayları sınav salonunuzdan dışarı çıkartınız.

3) Sıra numaralarının Salon Tanıtım Formuna uygun verilip verilmediğini kontrol ediniz. Sıra numaraları bu Forma uygun olarak verilmemişse uygun hâle getiriniz. Sınav salonu "Salon Tanıtım Formu"na uygun hâle getirilemiyorsa, salona uygun yeni oturma düzenini oluşturarak SIRA NUMARASI veriniz. Yeni oturma düzenini Salon Sınav Tutanağının arka yüzünde nedenini de yazarak belirtiniz.

4) Sınav salonuna en az bir adet duvar saati asılmış olmalıdır. Saat yoksa veya çalışmıyorsa Bina Sınav Sorumlusundan temin ediniz.

5) Sınavın başlama saatinden 1 saat önce adayların yüzüne, Sınava Giriş Belgesine, nüfus cüzdanı/pasaportuna, Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına ve nüfus cüzdanı ile sınava giriyorsa üzerindeki soğuk damgaya bakıp dikkatle inceleyerek adayları tek tek salona alınız.

6) Adayların Sınava Giriş Belgesinde sınava girecekleri SALON NUMARASI ve oturacakları SIRA NUMARASI yazılıdır. Bir adayı sınava alırken belgesinde yazılı olan Salon Numarasına bakınız. Başka salonda sınava girmesi gereken adayları kesinlikle salona almayınız. Hiç kimse bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir. Atandığı salonda sınava girmeyen adayın sınavının geçersiz sayılacağını unutmayınız.

7) Adayların sınava metal içerikli eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, bluetooth, USB bellek vb. elektronik, mekanik cihaz, kulaklık, yüzük (alyans hariç), bilezik, kolye, küpe, broş vb. eşyalar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Cep telefonu, her türlü elektronik, mekanik cihaz, çanta vb. eşya yanında olan adayı sınav salonuna kesinlikle almayınız.

8) Her adayı, sıra numarasının bulunduğu yere oturtunuz.

9) Yerlerine oturan adaylara Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportlarını sıralarının üzerine koymalarını ve sınav süresince sıranın üzerinde bırakmaları gerektiğini söyleyiniz. Sınava girmek için gerekli özel kimlik belgesi yanında bulunmayan veya bu belgeleri kurallara uygun olmayan adayları kesinlikle sınava almayınız (Bk. “Adayların Sınava Girebilmeleri İçin Gerekli Belgeler”).

Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

Adayları salondaki yerlerine oturttuktan sonra, sırasıyla, aşağıdaki işlemleri yapınız:

1) Sınavın başlama saatinden 30 dakika önce Bina Sınav Sorumlusuna giderek salonunuza ait kapalı olan Salon Sınav Evrakı Poşetini ve içinde salondaki aday sayısı kadar kalem, silgi vb. olan paketini ilgili tutanağı imzalayarak teslim alınız ve hemen salona getiriniz.

2) Görevli olduğunuz sınav salonunda “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapılacak ise sınav evrakını açmadan önce, saate entegre kameranın çalışır durumda olduğunu kontrol ediniz. Saate entegre kameranın çalışmadığı durumlarda Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak yedek cihazla değiştirilmesini sağlayınız.

3) Saate entegre kameranın bulunduğu sınav salonlarında analog saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce analog saati saate entegre kameranın digital saati ile uyumlu hale getiriniz ve sınav boyunca sık sık iki saatin aynılığını kontrol ediniz. Salonda olası bir elektrik kesintisi olduğunda digital saat görünürlüğünü kaybedeceğinden analog saatin digital saatle uyumu çok önemlidir.

4) Gerekirse su içmek, tuvalete gitmek vb. ihtiyacı olanlara yoklama yapmadan önce hemen gidip gelmeleri için adaylara birkaç dakikalık izin veriniz.

5) Salon Sınav Evrakı Poşetini hırpalamadan adayların önünde açınız.

6) Aday Kontrol Listesi içinde yer alan Salon Aday Yoklama Listesinden adayların ad ve soyadlarını okuyarak yoklama yapınız.


7) Aday Kontrol Listesinde de mevcut adaylara bir işaret koymayınız, ancak sınava gelmediğini saptadığınız adaylar için "Sınava Girmedi" kutucuğuna "X" işareti koyunuz.

8) Mukavva plakalar arasında bulunan cevap kâğıtlarını sayınız.

9) Cevap kâğıtları üzerinde adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Cevap kâğıtlarının adaylara ad-soyadı denetimi yapılarak dağıtımını sağlayınız. Bu arada içinde
kalem, silgi bulunan kutuları da adaylara veriniz.

10) Adaylara, kendilerine verilen cevap kâğıdının kendi adlarına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelerini söyleyiniz.

11) Eksik cevap kâğıdı varsa gerekli notu Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildiriniz. Cevap kâğıdı eksikliğini gidermek için sınava girmeyen başka bir adayın cevap kâğıdını kesinlikle kullanmayınız. Bunun için Bina Sınav Sorumlusundan yedek sınav evrakının ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden temin edilmesini isteyiniz (Yedek Cevap Kâğıdı kullanıldı ise kullanıldığı salondaki cevap kâğıtları arasında ve sırasında paketlenecektir.). Yedek cevap kâğıdı kullanıldıysa Salon Sınav Tutanağında mutlaka belirtiniz.

12) Cevap kâğıtlarının üzerinde adaylarca doldurulması gereken yerler bulunmaktadır. Adaylara, bu alanları dikkatle okumalarını ve gereğini yapmalarını söyleyiniz. Bu alanları doğru ve eksiksiz doldurmayan adayların cevap kâğıtlarının değerlendirmeye alınamayacağını önemle vurgulayınız.

13) Bütün adaylar bu işlemi bitirince, bu Yönergenin arka sayfasında bulunan SINAVDA UYULACAK KURALLAR’ı yüksek sesle okuyunuz.

14) Soru kitapçıklarını, poşetlerini açmadan sayınız.

15) Eksik varsa Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek yenisinin temin edilmesini sağlayınız. Eksik yoksa ya da eksiklik giderildikten sonra soru kitapçıklarını adaylara rastgele, poşetini açmadan dağıtınız. Poşet adayın kendisi tarafından açılacaktır.

16) Kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını anlamak için adaylara, ilk sayfadan başlamak üzere hep birlikte soru kitapçıklarının sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol etmelerini söyleyiniz.

17) Sayfası eksik, basımı hatalı vb. soru kitapçıkları varsa hemen Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak bunların yedek evrakla değiştirilmesini sağlayınız. Bu nedenle yedek evrak kullanıldığında hatalı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden yedek evrakla size ulaştırılacak Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz.

18) Adaylara " SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmedikçe kitapçıklardaki soruları okumamaları gerektiğini belirtiniz.

19) Adaylara ellerindeki soru kitapçığındaki soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında ''Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlamalarını söyleyiniz. Bu bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamaları gerektiğini, bunun yapılmaması veya yanlış yazılıp kodlanması durumunda sınavlarının değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını önemle belirtiniz.

20) Soru kitapçıklarının üzerine adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve salon numarası bilgilerini yazmalarını söyleyiniz. Bunun doğru ve eksiksiz olarak yapılmaması veya bilgilerin yanlış yazılması durumunda sınavlarının değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını hatırlatınız.

21) Cevap kâğıdında soru kitapçık numarasının doğru yazılıp kodlanmadığı durumda adayın cevap kâğıdının kesinlikle değerlendirmeye alınamayacağını bir kez daha önemle vurgulayınız.

22) Yüksek sesle "SINAV BAŞLAMIŞTIR" diyerek sınavı başlatınız. Sınav süresi “SINAV BAŞLAMIŞTIR” duyurusundan itibaren hesaplanmalıdır.

23) Sınav için tanınan süreyi belirtiniz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini tahtaya da yazınız.

24) Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınava gelen adayları sınava alınız.

25) Bu adaylar için Aday Kontrol Listesinde "Sınava Girmedi" kutucuğuna koymuş olduğunuz "X" işaretini siliniz.

26) Sınava geç gelen adaylara ek süre vermeyiniz ve bu adayların T.C. Kimlik Numaralarını ve sınavın kaçıncı dakikasında sınav salonuna geldiği bilgisini Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazınız.

27) Sınava ilk 15 dakikadan daha geç gelen adayları sınav salonuna almayınız.

28) Sınava girmeyen adaylara ait cevap kâğıtlarının üzerinde bulunan "Aday sınava girmedi." yazısının yanındaki kutucuğu kurşun kalemle karalayınız.

29) Sınava girmeyen adayın soru kitapçığı poşetini kesinlikle açmayınız.

30) Sınava girmeyen adaylar varsa bunlara ait soru kitapçığı poşetlerini ve cevap kâğıtlarını sayınız, tamam olduklarını saptadıktan sonra bunları Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alınız, kimsenin açmasına ve incelemesine izin vermeyiniz.


Sınav Süresince Yapılacak İşlemler

1) Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları açısından, salonunuza ÖSYM Başkanının yetkilendirdiği görevliler dışında hiç kimseyi almayınız.

2) Sınav salonunu dolaşarak tüm adayların Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdının ilgili alanına yazıp kodladıklarını kontrol ediniz. Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini, KİTAPÇIKTAN AYIRARAK Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırınız. Bu işlemi yaparken adayların dikkatini dağıtmamaya özen gösteriniz. (Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi soru kitapçığından alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırıldıktan sonra, herhangi bir nedenle, Yedek Soru Kitapçığı kullanıldığında Yedek Soru Kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yedek kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme, daha önce yapıştırdığınız KAREKOD etiketinin üzerine yapıştırınız.)

3) Sınava Giriş Belgelerini, adayların yüzlerine, Aday Kontrol Listesindeki fotoğraflarına ve nüfus cüzdanı veya pasaportlarına bakıp adayların dikkatini dağıtmadan dikkatle inceleyiniz. Aday nüfus cüzdanı ile sınava giriyorsa üzerinde soğuk damga olmasına dikkat ediniz. Sınava Giriş Belgelerini toplamayınız. Sınava Giriş Belgeleri adayda kalacaktır.  

4) Adayın kimliğinden şüphe duyduğunuzda, sınavın sonunda mutlaka adaya kendi el yazısıyla kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırıp adayın bunu imzalamasını sağlayınız. Bu kâğıdı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz.

5) Sınava adayın yerine bir başkasının girdiğinden eminseniz tutanağa yazınız ve Bina Sınav Sorumlusu ile birlikte binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirerek adayı salondan çıkartınız.

6) Sınava girmeyen adaylar için Aday Kontrol Listesinde "Sınava Girmedi" kutucuğuna "X" işareti koyup koymadığınızı salondaki aday sayısıyla karşılaştırarak kontrol ediniz.

7) Salon Sınav Tutanağını dikkatle inceleyiniz. Sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaralarını Salon Aday Yoklama Listesinden bulup tutanakta ayrılmış özel yerlere yazınız. Bu yerin altındaki kutulara, sınava giren ve girmeyen aday sayılarını kaydediniz.  

8) Adayların sınava metal içerikli eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, bluetooth, USB bellek vb. elektronik, mekanik cihaz, kulaklık, yüzük (alyans hariç), bilezik, kolye, küpe, broş vb. eşyalar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında adayın üzerinde bu gibi eşyaların bulunduğunu fark ederseniz bunu, "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesiyle birlikte mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazınız.

9) Cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar ancak sınav süresinin ¾’ü tamamlandığında, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını Salon Başkanına teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.  

10) Adayların cevap kâğıtlarına yazmaları gereken bilgilerinde eksiklik olmamasına dikkat ediniz.  

11) Sınav sonunda sıralama kolaylığı sağlar gerekçesiyle, salonu erken terk eden adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını sıraların üzerinde kesinlikle bırakmayınız.

12) Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız.

13) Salondaki bütün adayların salona konulan saati görememe olasılığını düşünerek her 10 dakikada bir, saatin kaç olduğunu tahtaya yazınız.  

14) Sınavın bitimine 30, 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara sesli olarak hatırlatınız.  

15) Sınav sırasında adayların sessiz bir ortamda, dikkatleri dağılmadan soruları cevaplamaya çalışmaları esastır. Bu nedenle salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, bir adayın çok yakınında uzun süre durmamaya özen gösteriniz. Sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak adayları sürekli izleyiniz.

16) Sınav için tanınan süre sona erdiğinde, adaylara, yerlerinden kalkmadan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının toplanmasını beklemelerini söyleyiniz.

17) Adayların soru kitapçıklarına ve cevap kâğıtlarına yazmaları gereken bilgilerinde eksiklik varsa bunların aday tarafından tamamlanmasını sağlayınız.  


Sınav Bitiminde Yapılacak İşlemler 

1) Sınav sona erdiğinde adaylardan soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını toplayınız.  

2) Adaylara, sayım işlemleri bitmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiğini belirtiniz.  

3) Soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını topladıktan sonra dikkatle sayınız.  

4) Sayma işlemi bittikten, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının eksik olmadığı anlaşıldıktan sonra salondan çıkmak isteyen adaylara izin veriniz.

 5) Cevap kâğıtlarını sınava girmeyen adayların cevap kâğıtları da dâhil SIRA NUMARASI düzeninde sıralayınız.  

6) Adaylardan Sınava Giriş Belgesi, kalem, silgi vb. toplamayınız.

7) Salon Sınav Tutanağını gözetmenlerle birlikte dikkatle okuyarak eksiksiz doldurup imzalayınız.

8) Varsa kopya kanıtlarını ve diğer belgeleri Salon Sınav Tutanağına iliştiriniz.

9) Salon Sınav Tutanağını sıra numarasına göre sıralanmış cevap kâğıtları destesi üzerine koyup hepsini mukavva plakalar arasına yerleştiriniz.

10) Mukavva plakanın üst kısmına yapıştırılmış olan etiket üzerindeki açıklamalara uygun olarak doldurup bir gözetmenle birlikte imzalayınız.

11) Mukavvaları, lastik bantla kuşatarak Cevap Kâğıtları Paketini oluşturunuz.  

12) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine,   a) Cevap Kâğıtları Paketini    b) Aday Kontrol Listesini (Aday Kontrol Listesi, lastik bantla kuşatılmış mukavva plakanın dışında kalacak şekilde poşete konulmalıdır.)   c) Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşetini (varsa) koyunuz ve poşeti kapatınız.  

13) Bu poşet kapatıldıktan sonra tekrar açılamaz. Masaların üzerinde, soru kitapçığının içinde cevap kâğıdı kalmadığından emin olduktan sonra bu poşetin ağzını kapatınız.

14) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine başka evrak koymayınız.

15) Soru kitapçıklarının tümünü (sınava girmeyen adayların soru kitapçığı dâhil) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine koyunuz. Poşeti lastik bantla kuşatınız.  

16) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) koymayınız.

17) Görevli olduğunuz sınav salonunda “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapıldı ise, saate entegre kamera ilgili görevlilerce teslim alınıncaya kadar sınav salonundan kesinlikle ayrılmayınız. Saate Entegre Kameranın toplanmasından sorumlu görevlilerin, salon sınav evrakının toplanma ve paketlenme işlemleri tamamlanmadan sınav salonuna girmelerine ve kamerayı almalarına izin vermeyiniz.  

18) Soru kitapçıklarının bulunduğu Salon Sınav Evrakı Poşetini, cevap kâğıtlarının bulunduğu Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetini Gözetmenle birlikte Bina Sınav Sorumlusuna gidip, Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalayarak teslim ediniz.

19) Bina Sınav Sorumlusu kendisine teslim edilen her salona ait Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetini kırmızı renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına; Salon Sınav Evrakı Poşetini ise mavi renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına koyacaktır. Bina Sınav Sorumlusunun bu işlemi yaptığını gözlemleyiniz. Bu işlemin yapılmadığı durumda Bina Sınav Sorumlusunu uyarınız. Bu işlemin yapıldığından emin olduktan sonra sınav binasından ayrılınız. 

SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR

Sınavda karşılaşılabilecek bazı durumlar ve bu durumlar karşısında izlenmesi gereken yollar aşağıda özetlenmiştir:  
1) Sınavda bazı adayların sınav evrakında eksiklik veya hata (soru kitapçığı/cevap kâğıdında bozukluk vb.) olabilir. Eksik veya hatalı evrak varsa Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek yedek evrakın ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden temin edilmesini sağlayınız. Bu amaçla sınava girmeyen başka bir adayın evrakını kesinlikle kullanmayınız. Başkasına ait sınav evrakını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 2) Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi soru kitapçığından alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırıldıktan sonra herhangi bir nedenle Yedek Soru Kitapçığı kullanıldığında, Yedek Soru Kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde yedek soru kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme, daha önce yapıştırılan etiketin üzerine yapıştırılmalıdır.

3) Sınav başlamadan önce, eksik/hatalı evrak yedek sınav evrakı ile tamamlanacaksa eksiklik giderilinceye kadar salonda sınavı başlatmayınız. Sınav başladıktan sonra yedek sınav evrakı ihtiyacı belirdiyse yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine ekleyiniz.  
 
4) Soru kitapçığı poşeti açılmadan adaya verilmelidir. Ancak bir poşetin adaya verilmeden açılmış olduğunu fark ederseniz bu durumu mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazınız ve bu aday için yedek sınav evrakı temin ediniz.  

5) Yedek kullanılan cevap kâğıdını salondaki diğer cevap kâğıtları arasında ve kendi sırasında paketleyerek Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine koyunuz.

6) Hatalı olduğu için kullanılmayan sınav evrakını Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz.

7) Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız. Bu kurallara uymayan ve erken çıkmak için ısrar ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek adayın salondan alınmasını sağlayınız. Aday sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmelidir. Bina Sınav Sorumlusu bu kurala uymayan ve binadan çıkmak için ısrar eden adayları emniyet görevlilerine bildirerek, sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmesini sağlamalıdır. Bu süre dolmadan binayı terk eden adayın bilgilerini "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı ile Tutanakta belirtiniz.

8) Bu süreler dışında, cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar salondan dışarı çıkabilir. Ancak bu tek tek çıkışlar sırasında her adaydan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını almayı unutmayınız.  

9) Salonda tek bir aday kalsa bile sınav süresi bitmeden bu adayın salonu terk etmesini istemeyiniz.

10) Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan adaylar bulunabilir. Kopya girişimi saptanan adayın elinden cevap kâğıdını ve varsa kopya kanıtını alarak, Bina Sınav Sorumlusuna haber verip adayı salondan dışarı çıkarmak en doğru yoldur. Bazı durumlarda adayı salondan dışarı çıkarma yoluna gitmek sakıncalı olabilir. Karar yetkisi Salon Başkanına aittir. Ancak kopya eylemine karıştığı saptanan adayın T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadını Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazınız, nasıl kopya çektiğini kısaca belirterek "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı koyunuz.

11) Sınavda kural dışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların da kimlik bilgilerini olayla birlikte Salon Sınav Tutanağına yazınız ve "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı koyunuz. Bu adayların salondan dışarı çıkarılmasını sağlayınız. Böyle durumlarda Bina Sınav Sorumlusuna haber verip yardım isteyiniz. Binalarda sınav süresince emniyet görevlileri hazır bulunacaktır.

12) Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde yoksa ve salon evrakı içinde adayın cevap kâğıdı bulunmuyorsa bu adayı sınava alınız, T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listelerin sonuna yazınız. Bu durumdaki adaylara verilmek üzere yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini, Bina Sınav Sorumlusundan edininiz. Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine koyunuz. Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde bulunmuyorsa ancak salon poşeti içinde adayın cevap kâğıdı varsa bu adayı sınava alınız, T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listelerin sonuna yazınız.

13) Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir." demelidir. Soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp karar verme yoluna gitmeyiniz.  

14) Sınav sırasında adaylar, tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre çıkmak isteyebilir. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin vermeyiniz. Sınav salonundan çıkan bir adayı kesinlikle bir daha sınav salonuna almayınız.  

15) Cezaevlerinde uygulanan sınavlara mahsus olmak üzere,  tutukluluk ya da hükümlülük halinin, bulunduğu cezaevinde sınava gireceklere dair listenin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra ortaya çıkmış ya da sehven isminin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde; Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi bina ve salon yazılmış olursa olsun bu adayı sınava alınız. T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listenin sonuna yazınız. Durumu tutanakla tespit ediniz. Bu durumdaki adaylara yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini veriniz. Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyunuz.

16) Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa (Sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik, mekanik cihaz ile gelmek, sınav sırasında cep telefonuyla konuşmak, gazete ve kitap okumak, birbirleriyle konuşmak, soru kitapçıklarını incelemek, soru kitapçığını dışarıya çıkarmak ve fotokopisini çekmek, adaylara cevaplamada yardım etmeye kalkışmak, görevli olduğu salonun dışında dolaşmak vb.) bu durumu yazılı veya sözlü olarak Bina Sınav Sorumlusuna bildiriniz. 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  Tümü Anket
  Yeni Kabinenin Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ?

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Arşiv